15 Aug

PEMBUATAN EMBUNG DESA BAYUMUNDU

KADUHEJONEWS.- Pembanggunan embung desa di desa Bayumundu, berjalan dengan lancar. walaupun banyak hambatan yang sudah dilalui. Fungsi embung desa ini untuk mengairi pesawahan di belakang embung tersebut yang kering bila musim kemarau.